Bouw je eigen robot
Home / Eigen verslagen / Robotmatch: Robotass vs Eric

Robotmatch: Robotass vs Eric

In de robotmatch 2012 hebben vijf hogescholen deelgenomen aan een wedstrijd waarin studenten het tegen elkaar opnemen bij het bouwen van robots. Bij de RobotMatch 2012 gaat het om de strijd wie de meest functionele en mooiste robot als onderwijs-assistent maakt.

Finale
Op dinsdag 11 september vond de finale plaats waarin twee studententeams van Avans Hogeschool en Hogeschool Utrecht (HU) hun robots demonstreerden. Het bijzondere aan de finale is dat het gaat om interdisciplinaire teams van studenten uit studierichtingen als kunst, economie, sociaal en techniek. Doorgaans bestaan teams bij robotwedstrijden uit techniekstudenten. De RobotMatch 2012 breekt met deze traditie. Het evenement heeft tot doel aandacht te vestigen op de komst van de humanoïde (menselijke) robot in diverse werkvelden als zorg, onderwijs, dienstverlening en entertainment.

Beide teams hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan het bouwen van een robot met een assisterende functie in het onderwijs, en het team met de meest functionele robot wint 2500 euro.

Team Hogeschool Utrecht
De studenten van het HU-team kwamen met een robot buddy die je mee kan nemen naar school en jou als student gezelschap biedt tijdens eenzame lessen, die in de toekomst veelvuldig achter een computer zullen plaatsvinden in plaats van klassikaal met klasgenoten. De robot kan emoties tonen en de scholier bijvoorbeeld complimenteren of corrigeren.

Tijdens het evenement hebben zij hun robot Eric toegelicht:

Team Avans Hogeschool
Avans-studenten van vier academies hebben met elkaar gekozen voor het ontwerp van een robot die studenten met een bepaalde vorm van autisme kan helpen tijdens hun studie. Binnen het onderwijs loopt deze groep studenten namelijk tegen verscheidene problemen aan. Het is voor hen moeilijker om hulp te vragen, plannen te maken of prioriteiten te stellen. Het volgen van onderwijs kan daardoor erg chaotisch zijn. Studenten hebben structuur nodig, moeten zich aan afspraken houden en ergens op tijd aanwezig zijn. Omgaan met veranderingen zoals roosterwijzigingen of het voeren van een gesprek zijn lang niet voor iedereen even eenvoudig.

Voor de ontwikkeling van de robot is gekozen voor een multidisciplinaire inbreng van expertise. Avans-studenten, -docenten, een lector en externen werkten gezamenlijk aan het project. Het uiteindelijke resultaat is een robot die voldoet aan meerdere criteria.
• Informatie verstrekken (m.b.v. Google of andere ICT-instrumenten)
• Agenda en afspraken bijhouden
• Informatie opslaan ( zoals over het curriculum, onderwijsverplichtingen, kennisbronnen)
• Communiceren (met studenten, docenten en de ‘meester robot’. Interactief)
• Assistent-taken uitoefenen (zoals toezicht houden, presentielijsten invullen e.d

Met trots hebben zij hun robotass(istant) gepresenteerd:

Winnaar
Het studententeam van Avans Hogeschool heeft de finale van de Robotmatch2012 gewonnen! Het team van de Hogeschool Utrecht heeft het ze niet gemakkelijk gemaakt, want het was kantje boord. De hoofdprijs van 2500,- wordt door Avans gebruikt om hun robot verder te ontwikkelen.

De RobotMatch 2012 wordt ondersteund door een 15-tal organisaties waaronder de HBO-raad, Agentschap NL, Ministeries van EL&I en OC&W, National Instruments, Roboned, ABB Robotics, Syntens en Taskforce Innovatie regio Utrecht.

Meer informatie en downloads:
Folder van de Robotmatch

Foto impressie van het evenement:

One comment on “Robotmatch: Robotass vs Eric

  1. Pingback: Hogeschool Utrecht loopt robotprijs mis » Robot161

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>