Bouw je eigen robot
Home / Robotnieuws / Voor kinderen hebben robots wel degelijk gevoelens

Voor kinderen hebben robots wel degelijk gevoelens

Kinderen beschouwen robots als emotionele, morele wezens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington, die de interactie tussen kinderen van negen, twaalf en vijftien jaar en de humanoïde robot Robovie bestudeerden.

Niet alleen bestempelde een meerderheid van de kinderen de robot als een intelligent wezen, maar geloofden ze ook dat Robovie gevoelens had en waren ze van mening dat hij oneerlijk werd behandeld toen hij niet aan een spel mocht deelnemen.

Bij het experiment bleek dat de kinderen sociale contacten ontwikkelden met de robot, zoals het geven van handdrukken en omhelzingen en het voeren van kleine gesprekken. Maar ook stelden de onderzoekers vast dat voor 80 procent van de kinderen de robot intelligent was. Bovendien geloofde 60 procent van de kinderen dat de robot ook gevoelens had. Toen de robot niet aan een spel mocht deelnemen, was 88 procent van de kinderen van mening dat Robovie oneerlijk werd behandeld.

Bovendien bleek 54 procent van de kinderen te protesteren dat de robot in een donkere kast moest gaan staan. Iets meer dan de helft gaf aan Robovie te zullen gaan troosten. De onderzoekers merken wel op dat de kinderen over de burgerrechten van de robot wel een andere mening hadden. Daarbij werd aangegeven dat Robovie niet betaald hoefde te worden voor zijn werk en gekocht en doorverkocht kon worden. Ook bleken ze geen voorstander te zijn om aan de robot politiek stemrecht toe te kennen.

De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie worden gebruikt bij het ontwerpen van robots die met kinderen moeten omgaan.

Zie voor meer informatie de website van de universiteit.

Zie ook onderstaande video:

Bron: Express.be en healthcanal.com

One comment on “Voor kinderen hebben robots wel degelijk gevoelens

  1. John Cheese on said:

    Duh. Kinderen hechten zich ook aan knuffelbeesten. Als er iets is wat er dus opvalt aan dit onderzoek is het niet dat kinderen robots menselijke eigenschappen toedichten, maar dat de onderzoekers dat opvallend vinden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>